Adatkezelési tájékoztató és jogi nyilatkozat

Hatályos 2018.05.25 napjától

Adatkezelő adatai

Cégnév: ADERTIS Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft.
Székhely: 1133 Budapest, Gogol utca 13.
Postacím: 1133 Budapest, Gogol utca 13.
Cégjegyzékszám: 01-09-919558
Adószám: 14781218-2-41
E-mail cím: info@adertis.hu
Központi telefonszám: +3614433500
Adatvédelmi nyilvántartás szám: NAIH-79180/2014

Képviselő

Név: Dancsevics Tibor
E-mail cím: dancsevics.tibor@adertis.hu
Telefonszám: +3614433500

Adatvédelmi kapcsolat

E-mail cím: adatvedelem@adertis.hu
Telefonszám: +3614433500

Tárhelyszolgáltató

Magyar Hosting Kft.
Cg. 01-09-968314
Levelezési cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
www.mhosting.hu

Alapfogalmak

Személyes adat

Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

Adatkezelés

A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés

Adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja

Adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel

Szerzői jogi nyilatkozat

A weboldalon megjelenített dokumentumokat, információkat, vagy más írott anyagokat az Adertis Kft kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé. Tájékoztatjuk Önt, hogy a weboldalainak böngészése egyúttal az alábbi feltételek elfogadását is jelenti. Az Adertis Kft. weboldalai, illetve annak tartalma (adat, leírás, tájékoztató szöveg, kép, valamint az oldal grafikai és technikai szerkezete, funkcióinak megvalósítási módja), vagy bármely részlete szerzői jogvédelem alá esnek. Az ehhez fűződő jogok gyakorlására kizárólag a honlap tulajdonosa jogosult. Az Adertis Kft. logó és a Társaság márkanevei, illetve az egyéb honlapon található márkanevek az Adertis Kft. kereskedelmi védjegyei.

Az Adertis Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, honlapba építeni, sajátként feltüntetni, vagy tárolni. Az Adertis Kft. azonban beleegyezik abba, hogy – saját, személyes használatra a szabad felhasználás körében – Ön ezen oldalak tartalmát, vagy kivonatait számítógépén tárolja vagy kinyomtassa.

Felelősségvállalás

A weboldalon szereplő linkek egy része más által üzemeltetett honlapokra vezethet, azok tartalmáért a weboldal üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal és kizárja felelősségét bármely, ezen információk használatából eredő kár bekövetkezése esetén. A weboldal üzemeltetője pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.

Honlap Adatkezelési Tájékoztató

Az adertis.hu és az adertis.com domainek (továbbiakban: Honlap) alatt elérhető weboldalon nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódóan az ADERTIS Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft, mint Adatkezelő, tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon történő adatkezelésekkel kapcsolatban az EU 2016/679 számú rendeletével (továbbiakban: GDPR) összhangban.

Az adatkezelés célja

A Honlapon keresztül Ön által megadott személyes adatait a hatályos adatvédelemre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, az Ön kifejezett, előzetes és önkéntes hozzájárulása alapján kezeljük. Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni, azonban az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A kezelt adatok köre

Cookie kezelés

A cookie (továbbiakban süti) egy adatfájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor Ön egy weboldalt látogat meg.

A következő célokból használjuk

  1. Információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogyan használja Ön a weboldalt – annak felmérésével, hogy weboldalunk melyik részeit látogatja vagy használja leginkább, így megtudhatjuk, hogyan biztosítsunk Önnek még jobb felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja oldalunkat,
  2. Anonimizált használati és forgalmi statisztikát gyűjtése weboldalunk fejlesztése céljából,
  3. Az Ön navigációjának megkönnyítése weboldalunkon és annak funkcióinak használata során, így biztosítva a zökkenőmentes felhasználói élményt.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) sütik

Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a felhasználók böngészhessék weboldalunkat, használják annak funkciót, pl. többek között az Ön által végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik érvényességi ideje kizárólag az Ön aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

Ezen cookie-k alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni Önnek weboldalunk használatát.

Statisztikát biztosító sütik

A Honlapon a Google Analytics sütiket arra használjuk, hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat. Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani (az éppen használt IP címet is csak részben rögzítik), olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézett meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek – mindezt weboldalunk fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javításának céljával.

A Google Analytics szolgáltatás által tárolt felhasználói és eseményszintű adatok nem törlődnek automatikusan az Analytics kiszolgálóiról. Ez azokra a felhasználói és eseményszintű adatokra vonatkozik, amelyek cookie-khoz, felhasználói azonosítókhoz (ilyen például a User ID), valamint hirdetési azonosítókhoz (ilyenek például a DoubleClick-cookie-k, az Android hirdetésazonosítója vagy az Apple Identifier for Advertisers azonosító) vannak társítva.

Naplóállományok

A Honlap technikai üzemeltetése és statisztikai célok érdekében a kiszolgáló szerver automatikusan naplózza az alábbi adatokat

  1. Internetkapcsolatának dinamikus vagy statikus IP-címe
  2. Számítógépének beállításaitól függően az Ön által használt böngésző és az operációs rendszer típusa
  3. Weboldallal kapcsolatos aktivitása

Adattárolás időtartama: keletkezéstől számított 90 nap

Az adatkezelés célja: Ezen adatok felhasználása egyrészről technikai célokat – úgymint a szerverek biztonságos működésének elemzése, utólagos ellenőrzése- szolgál, másrészről ezen adatokat oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a felhasználói igények elemzéséhez használjuk fel a szolgáltatások színvonalának emelése érdekében.

A fenti adatok az Ön azonosítására nem alkalmasak és azokat személyes adatokkal nem kapcsoljuk össze.

Az Önnel kapcsolatos személyes adatokat bármely, a fentiekben meghatározottaktól eltérő célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, vagy piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az Ön hozzájárulása alapján kezelhetünk.

Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze az Ön azonosító adataival és a hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

Felügyeleti hatóság

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +3613911400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Adatfeldolgozók

Analytics szolgáltatás

Google Inc.
A Google Inc. adatvédelmi irányelve a http://www.google.com/intl/hu ALL/privacypolicy.html oldalon érhető el.

Tárhely szolgáltatás

Magyar Hosting Kft.
www.mhosting.hu
Levelezési cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

Menü